Αντίγραφο Κτηματολογικού Πίνακα για την Διευθέτηση-Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση αντιγράφου κτηματολογικού πίνακα για την διευθέτηση-οριοθέτηση ρέματος ραφήνας

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο 2 όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος