Έλεγχος οικοδομών για τυχόν επικίνδυνες κατασκευές

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για Έλεγχο οικοδομών για τυχόν επικίνδυνες κατασκευές