Bεβαίωση οφειλών και Κωδικός πληρωμής ΔΙΑΣ

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών καθώς και κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής ΔΙΑΣ.