Δήλωση Ιδιοκτησίας Ακινήτου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για δήλωση ιδιοκτησίας ακινήτου.