Αίτηση για συμμετοχή σε Εμποροπανήγυρη Αγίας Μαρίνας έτους 2022

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1.      Αίτηση (χορηγείτε από την Υπηρεσία)
  2.      Βεβαίωση δραστηριοποίησης Υπαιθρίου Εμπορίου
  3.      Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή.
  4.      Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
  5.      Πιστοποιητικό Υγείας όπου απαιτείται.
  6.      Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση.
  7.      Άδεια Διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.