Αίτηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.