Δικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου κατοικίας του.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνεται ότι ο μελλόνυμφος:

  • Δεν έχει κώλυμα για γάμο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα.
  • Είναι κάτοικος του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
  • Τελεί πρώτο ή δεύτερο ή τρίτο κλπ γάμο.

3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

4. Φωτοτυπία  Ταυτότητας

5. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας (όχι τοπική)

6. Ένα παράβολο των 18 ευρώ από ΔOY ή ΚΕΠ για την παραλαβή της άδειας. 

7. Αποδεικτικό κατοικίας (φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή φορολογικής δήλωσης ή λογαριασμός ΔΕΗ – ΟΤΕ)

8. Για ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση.

Για τους Έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό, η άδεια εκδίδεται από το Δήμο που είναι δημότες. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και εξουσιοδότηση συμπληρωμένες με Δ/νση Σπάτων-Αρτέμιδος με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.

2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

3. Πιστοποιητικό Γεννήσεως

4. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια εφημερίδα με τόπο κατοικίας το Δήμο Σπάτων- Αρτέμιδος και εφόσον παντρεύονται αλλοδαπό, τα στοιχεία τους στα Ελληνικά.

5. Για διαζευγμένους, χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου με καταχωρημένη τη διάζευξη ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον υπάρχει θάνατος.

Διευκρινιστικά στοιχεία

  • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας την ταυτότητά του.
  • Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση 8 ημερών
  • Για τον προσδιορισμό τέλεσης πολιτικού γάμου, κατατίθεται αίτηση στην υπηρεσία μας υπογεγραμμένη και από τους δύο ενδιαφερόμενους.
  • Κατά την τέλεση του γάμου ο κάθε μελλόνυμφος προσέρχεται με ένα μάρτυρα (ακόμη και συγγενή οποιουδήποτε βαθμού)και οι δύο με τις ταυτότητές τους.
  • Σύμφωνα με το Ν.1329/1983 «οι μελλόνυμφοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πριν από το γάμο τους το επώνυμο των παιδιών τους που μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός των συζύγων είτε και των δύο.»(όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα)
  • Οι γάμοι τελούνται στα Δημοτικά Καταστήματα Σπάτων και Αρτέμιδος.