Τέλεση Πράξης Γάμου

Για έκδοση Αίτησης Τέλεσης Πράξης γάμου  απαιτείται :

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  2. Αστυνομική ταυτότητα.