Πάγια ρύθμιση οφειλών έως 24 δόσεις

Η ρύθμιση οφειλών μπορεί να πραγματοποιηθει από 2 έως 24 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για ρύθμιση Οφειλών