Διαδικασία Προσκύρωσης των Τετραγωνικών Μέτρων Ιδιοκτησίας

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για διαδικασία προσκύρωσης των τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας