Βεβαίωση Δήλωσης Ιδιοκτησίας Ακινήτου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας ακινήτου