Σύνταξη Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής για Ακίνητο

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής για ακίνητο