Βεβαίωση μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας