Απομάκρυνση Ογκωδών Αντικειμένων (στρώμματα, μικροέπιπλα κτλ)

 

Παρακαλούμε επίλεξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την ηλεκτρονική αίτηση