Βεβαίωση Περί Μη Οφειλής Εισφοράς Σε Χρήμα

Παρακαλώ δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

Δικαιολογητικά:

  1. Τίτλους Κυριότητας
  2. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης Τρέχοντος έτους (Ε9)
  3. Κτηματολογικό Φύλλο και Απόσπασμα ανα ΚΑΕΚ