Βεβαίωση Οδού και Αρίθμησης

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση βεβαίωσης οδού και αρίθμησης. 

(Απαιτείται ο αριθμός ΚΑΕΚ του ακινήτου για να χορηγηθεί η βεβαίωση)