Παροχή Ύδρευσης

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αίτηση παροχής ύδρευσης.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή τυχόν τροποποιήσεις
  • Στέλεχος της αδείας θεωρημένο από την πολεοδομία ή την βεβαίωση της τακτοποίησης για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας