Υποβολή αντιρρήσεων – ενστάσεων (μονο για θέματα Δημ. Αστυνομίας)

Παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσεων. Μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις - ενστάσεις για βεβαιώσεις παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του Κανονισμού Καθαριότητας, της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας καθώς και παραβάσεων διατάξεων για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας. Παρακαλείσθε προς υποστήριξη των ισχυρισμών σας να επισυνάπτετε κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. Ειδικά κατά την υποβολή αντιρρήσεων για βεβαιώσεις παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας απαιτείται επισύναψη αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας οχήματος και διπλώματος οδήγησης παραβάτη οδηγού υποχρεωτικά.